Familia

Un conveni es negocia atenent les necessitats i emocions de tota una família.

En dret de família s’ha de saber diferenciar entre els drets econòmics dels interessats i la necessitat de protegir la família, per tal de poder defensar els nostres diners sense que en pateixin les conseqüències els nostres fills.

Una bona defensa en dret de família és aquella en la qual, al final, tots guanyen, ja que un gran triomf jurídic pot comportar una guerra sense treva en la que tots hi perdem.

 • Separacions
 • Divorcis
 • Parelles de fet
 • Custòdia compartida
 • Redacció i negociació de Convenis Reguladors
 • Modificació de mesures per canvi de circumstàncies
 • Reclamació de paternitat i filiació
 • Règim de visites dels avis
 • Reclamació d’impagament de pensions
 • Pactes en previsió de la ruptura
 • Capítols matrimonials
 • Liquidació del patrimoni comú (venda del domicili conjugal)
 • Liquidació del règim econòmic matrimonial
 • Incapacitat i tutela
 • Denuncia per violència domèstica / Defensa per maltractaments
 • Denuncia / defensa davant els Jutjats de Violència Domèstica
 • Sol·licitud d’ordres de protecció
 • Defensa de denúncies per maltractaments
Familia
Menú